Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

2e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd

U kunt de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ downloaden. In deze 2e uitgave zijn een aantal onderwerpen aangepast en zijn er 11 nieuwe onderwerpen toegevoegd.

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020‘ vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave
In de 2e uitgave zijn 11 onderwerpen toegevoegd:

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
 • Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • Indexatie vrijwilligersregeling
 • Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
 • Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Verder zijn er een aantal onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) is de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden