Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

U kunt de 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ downloaden. In deze 4e uitgave zijn een aantal onderwerpen verbeterd, uitgebreid en toegevoegd.

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018‘ vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het ‘Handboek Loonheffingen 2018‘.

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave zijn 3 onderwerpen toegevoegd:

 • Lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik;
 • Afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer;
 • Bedragen lage-inkomensvoordeel 2018.

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018 zijn daardoor verplaatst van punt 20 naar punt 23.

Verder zijn een aantal onderwerpen verbeterd en uitgebreid:

 • Bij punt 1.1 is bij de voorwaarden voor het LKV oudere werknemer, het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden aan het eind een alinea toegevoegd;
 • Bij punt 1.1 is de tekst van de 1e 2 alinea’s onder ‘Per werknemer krijgt u maar 1 loonkostenvoordeel uitbetaald’ herschreven en samengevoegd tot 1 alinea;
 • Bij punt 1.1 is de ‘let op’ onder ‘Heb u voor de werknemer ook recht op het LIV of jeugd-LIV?’ herschreven een uitgebreid;
 • Bij punt 1.1 is in de laatste tussenkop ‘geheel of gedeeltelijk’ toegevoegd;
 • Bij punt 1.1 is in de laatste ‘let op’ een zin toegevoegd;
 • Bij punt 1.2 is onder de tabel een alinea toegevoegd. Die alinea stond eerst bij punt 1.3 onder ‘Vul het aantal verloonde uren in uw aangifte goed in’;
 • Bij punt 1.3 is de 2e alinea onder ‘Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?’ uitgebreid;
 • Bij punt 1.3 is de 2e alinea onder ‘Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?’ aangepast;
 • Bij punt 1.3 is de 2e alinea onder ‘Vul het aantal verloonde uren in uw aangifte goed in’ verplaatst naar punt 1.2;
 • Bij punt 1.3 is stap 2 onder ‘Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan uw uit’ aangevuld;
 • Bij punt 1.4 is in de 2e alinea en in het voorbeeld ‘inkomstenverhouding’ vervangen door ‘dienstbetrekking’. In het voorbeeld hebben we ook een zin verwijderd;
 • Bij punt 2 is de 2e alinea ingekort;
 • Bij punt 2.1 is de 2e bullet in de 1e alinea aangepast;
 • Bij punt 2.1 is boven ‘Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?’ een alinea toegevoegd;
 • Bij punt 2.2 is de kop boven de rechterkolom van de tabel aangepast. En de 1e zin onder de tabel;
 • Bij punt 2.3 is stap 2 onder ‘Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan uw uit’ aangevuld;
 • Bij punt 3 is de titel aangepast;
 • Bij punt 15 zijn de 1e 3 alinea’s aangepast.

Tot slot:

 • Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2018’;
 • De tijden van de werkwoorden zijn aangepast, omdat de 4e uitgave in 2018 verschijnt;
 • Er zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/4e-nieuwsbrief-loonheffingen-2018-gepubliceerd

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden