Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aandachtspunten voor werkgevers in 2022

De thuiswerkvergoeding, het rookverbod op alle werkplekken en andere premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de WW: voor werkgevers verandert er veel dit jaar. Met welke veranderingen krijgt uw klant te maken? We zetten de 11 belangrijkste wijzigingen in 2022 voor u op een rij.

1. Thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Sinds het begin van de coronapandemie werken veel medewerkers misschien (deels) thuis. De kans is groot dat dit zo blijft. Veel werkgevers willen een vergoeding betalen voor de extra kosten van het thuiswerken. Vanaf 1 januari 2022 mag een thuiswerkvergoeding onbelast worden gegeven tot maximaal €2,- per dag. Vergoedt een werkgever meer, dan is het deel boven €2,- wel belast. Ook blijft de onbelaste reiskostenvergoeding, van maximaal €0,19 per kilometer, bestaan. Een werkgever kan óf thuiswerkkostenvergoeding óf reiskostenvergoeding per dag geven.

Werkgevers kunnen afspraken maken met uw medewerkers over het aantal dagen dat zij thuis of op het bedrijf werken. Op basis daarvan kan een werkgever een vaste vergoeding betalen.

2. Werkkostenregeling (WKR)

Via de Werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen betalen aan uw medewerkers. Bijvoorbeeld voor bepaald gereedschap, tablets of kerstpakketten. Het totale bedrag moet onder de zogenaamde vrije ruimte blijven. In 2020 en 2021 was de vrije ruimte tijdelijk verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van het totale loon (loonsom) van alle medewerkers samen tot en met €400.000. In 2020 en 2021 was dit nog 3%. Boven een loonsom van €400.000 geldt een percentage van 1,18%. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan betaalt de werkgever 80% belasting over dat extra bedrag.

3. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Vanaf 1 januari 2022 is de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) opgedeeld in twee tarieven. Werkgevers met een totale loonsom (het loon van alle medewerkers samen) lager dan €882.500 (25 x €35.300) betalen de lage Aof-premie van 5,49%. Bij een loonsom hoger dan €882.500 betaalt een werkgever de hoge premie van 7,05%. Let goed op, want ook als het totale loon maar iets hoger is dan €882.500 geldt de hoge Aof-premie. Dit kan honderden euro’s per medewerker schelen.

4. WW-premie

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betaalt een werkgever een lage WW-premie voor een medewerker met een vast contract. Wanneer een medewerker 30% meer uren uitbetaald krijgt dan op zijn of haar contract staan, moet de hoge WW-premie worden betaald. Vanwege de coronacrisis gold de regel tijdelijk niet, maar vanaf 2022 is deze weer ingevoerd. Het is dus belangrijk voor dat werkgevers goed in de gaten houden of hun medewerkers niet boven de grens van 30% overwerk komen.

5. Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 geldt een uitkering voor medewerkers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Nu is ouderschapsverlof onbetaald. Met de nieuwe wet hebben medewerkers recht op negen weken ouderschapsverlof, dat voor een deel wordt betaald door UWV. Dat geldt voor beide ouders. Het verlof moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Werkgevers kunnen verlof voor hun medewerker aanvragen via het werkgeversportaal van UWV. De uitkering bedraagt 50% van het loon. Voor werkgevers is het belangrijk dat ze er in hun planning rekening mee houden dat medewerkers mogelijk extra verlof opnemen.

6. Coronasteun

Ook in het eerste kwartaal van 2022 kunnen werkgevers coronasteun aanvragen bij de overheid. De achtste aanvraagperiode voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) startte op 14 februari. Het loket is open tot en met 13 april 2022.

De overheid komt dit jaar met een definitieve berekening van de NOW-subsidie die eerder werd uitbetaald. Een werkgever moet er rekening mee houden dat hij of zij misschien een deel van de voorschotten moet terugbetalen. Dat gebeurt als het daadwerkelijke omzetverlies minder hoog was dan verwacht.

7. Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De overheid werkt aan een richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wordt op 1 augustus 2022 ingevoerd. Het doel is dat arbeidsvoorwaarden duidelijker en de werkomstandigheden beter voorspelbaar worden. De richtlijn bepaalt onder andere dat:

  • De werkgever alleen onder voorwaarden nevenwerkzaamheden mag verbieden;
  • Dat arbeidsvoorwaarden duidelijk op papier moeten staan;
  • Dat flexwerkersrecht hebben op voorspelbare arbeidsvoorwaarden met meer zekerheid.

8. Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Een werkgever hoeft, bij de inhuur van zelfstandigen, dit jaar nog niet verplicht gebruik te maken van de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. De webmodule is een online vragenlijst waarmee de werkgever kan vaststellen of er bij inhuur van een zelfstandige sprake is van een dienstbetrekking of niet. Voorlopig is de webmodule alleen bedoeld om voorlichting te geven. Ook controleert de Belastingdienst beperkt. Er worden alleen boetes uitgedeeld als opzettelijk fouten worden gemaakt of wanneer aanwijzingen van de controleurs niet worden uitgevoerd.

9. Langere tewerkstellingsvergunning Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Door een aanpassing in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan vanaf 1 januari 2022 een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend aan internationale medewerkers. Dit was eerst maximaal één jaar. Ook moet een werkgever het volledige loon dat op de werkvergunning staat via de bank aan de medewerker betalen. Over de periode van maximaal een maand.

10. Rookvrije werkplek

Per 1 januari 2022 geldt een rookverbod voor alle ruimtes en gebouwen waar wordt gewerkt. Dat betekent dat rookruimtes binnen niet meer mogen. Op alle werkplekken is het verboden om te roken. Dat geldt ook voor plaatsen waar buiten wordt gewerkt, cabines van bedrijfsvoertuigen en ander materieel. Wordt er toch gerookt, dan moet een werkgever een medewerker(s) hierop aanspreken. Onder voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek op het buitenterrein ingericht worden. Deze rookplek moet wel los staan van het bedrijfspand.

Wijziging AOW-leeftijd

Met ingang van 2022 is de AOW-leeftijd verhoogd met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden.

Heeft u nog vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden