Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Afscheid van het pensioen in eigen beheer

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer is ingezet en het einde van de coulanceperiode voor dga’s nadert. Weet u wat u te wachten staat?

Als een pensioen elders opgebouwd wordt, mag waardeoverdracht van dat pensioen naar het eigen beheer alleen tot het einde van de coulanceperiode plaatsvinden. Volgens de staatssecretaris van Financiën is aan deze voorwaarde voldaan als op 30 juni het verzoek om overdracht bij de betreffende verzekeraar ligt.

Rol van adviseurs
Volgens de staatssecretaris mag men van beroepsgroepen als fiscale dienstverleners, accountants en pensioenadviseurs verwachten dat zij dga’s die klant bij hen zijn, actief adviseren over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer als de dga’s uit zichzelf geen contact zoeken over dit onderwerp. Er is dan ook geen aanleiding om de coulanceperiode te verlengen. Met het oog op een snelle uitfasering is verlenging zelfs onwenselijk.

Wat kunt u doen?
Eind juni moet het pensioen in eigen beheer stopgezet zijn en een eventuele overdracht van pensioen uit een extern fonds naar eigen beheer in gang gezet zijn. Mocht u vragen hebben over de beste aanpak, stelt u deze dan aan uw adviseur zodat u tijdig aan de slag kunt met uw pensioen.

In de onderstaande artikelen vindt u meer over de uitfasering:

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://deloitte.ctrl.nl/nl/actual/afscheid-van-het-pensioen-in-eigen-beheer.aspx?mkt_tok=eyJpIjoiTVdJM05URm1ZelkwWVRjMCIsInQiOiI2T0ttTFFUbXFWdUEyWmpIVlQrRm1cLzJwWGJYMmhLNWhcLysxMzllbVlDMEYwaUQ4UHJjUTIwUXcrYjE0anNkN281R1FlRUlEcmRwUHdvZHlyWk5lRW9pdWVyelVWbUNhaHlcL0JYdUhqTW05QmlLekE1ZXFWYzBNSUtwQkpVaFlRdiJ9

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden