Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Het Belastingplan 2019 vormt in veel opzichten niet veel meer dan de concrete uitwerking van de afspraken die nauwelijks een jaar eerder zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Welke wetsvoorstellen hebben voor mkb-ondernemers de meest ingrijpende gevolgen? Een goede tweede: de afschrijving gebouwen in eigen beheer.

Belastingplan 2019: impact
Op Prinsjesdag zijn veranderingen aangekondigd die voor ondernemers bijzonder ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Welke maatregelen hebben de meeste impact op mkb-ondernemers?

Het gaat om:

  1. Regeling schulden DGA;
  2. Afschrijvingsbeperking vastgoed;
  3. Maximering tarief aftrekposten.

Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik
In het Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 staat onder meer dat de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik flink beperkt wordt in de vennootschapsbelasting.

Vanaf 2019 kunt u in de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). Deze maatregel is om twee redenen ingrijpend.

  1. Op dit moment kunt u afschrijven op gebouwen in eigen gebruik als de boekwaarde minimaal 50% bedraagt van de WOZ-waarde, dus het verschil in de gehanteerde bodemwaarde is groot.
  2. Bovendien gaat de maatregel volgens de planning al in per 1 januari 2019. Om deze reden hebben wij al eerder over dit onderwerp bericht in dit artikel.

De afschrijvingsbeperking betekent dat voor gebouwen in eigen gebruik binnen de vennootschapsbelasting vanaf 2019 dezelfde regel gaat gelden als voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (beleggingsvastgoed). Is de WOZ-waarde hoger dan de boekwaarde van het gebouw, dan kunt u niet meer afschrijven op het gebouw.

Gevolgen van de maatregel
De maatregel verkleint het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde, zodat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is. Deze verlaging van de belastbare winst beperkt indirect ook uw mogelijkheid om belastingheffing voor een langere periode uit te stellen door gebruik te maken van de herinvesteringsreserve.

Mocht de verkoopwaarde van een gebouw lager uitvallen dan de boekwaarde, dan kunt u het verlies op dat moment ten laste van het resultaat brengen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden