Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK in werking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. Deze afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de verplichtingen ter zake van de aanschaf zijn aangegaan na 1 oktober 2020, de betaling(en) voor de investering in 2021 of 2022 volledig zijn gedaan en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik is genomen. Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepast door bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIK-inhoudingsplichtige kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze verklaring kan de BIK-inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Gaat u een investering doen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000? Neem dan contact ons op om na te gaan of de BIK van toepassing is en om deze eventueel aan te vragen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden