Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

BELANGRIJK: uitstel van betaling belastingdienst

Eerst het allerbelangrijkste:

Wat kunt u doen en wat kan NAHV Accountants voor u doen voor uitstel belastingen voor 3 maanden?

 • De aangifte omzetbelasting en de aangifte loonheffingen tijdig (laten) indienen. Indien wij de aangifte omzetbelasting voor u verzorgen, dan ontvangen wij de administratie graag tijdig.
 • Wilt u uitstel voor 3 maanden voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, betaal deze dan niet!
 • Zodra u een naheffingsaanslag ontvangt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, omdat u deze niet heeft betaald, kunt u deze doorsturen naar ons, wij vragen dan uitstel voor u aan.
 • Denk na of u ook uitstel van betaling wilt voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting of dat u deze wilt verlagen. Laat ons dit weten (stuur ook de betreffende aanslag naar ons toe) en wij vragen of uitstel aan of verlagen de aanslag voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.
 • Wilt u zelf uitstel aanvragen stuur dan het verzoek om uitstel met motivering naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen
  Mocht u het zelf willen doen en het betreft een besloten vennootschap of een stichting, neem dan eerst even contact met ons op betreffende bestuurdersaansprakelijkheid en melding betalingsonmacht!

En dan nu de uitleg:
Gedurende de dag is meer duidelijkheid gekomen over het aanvragen van uitstel voor de betaling van belasting. Hierover willen wij u graag informeren.

Tot op heden kon schriftelijk bijzonder uitstel worden aangevraagd met (binnen 4 weken) een derden verklaring. Een derden verklaring houdt in een verklaring van een accountant waarin hij het volgende verklaarde:

 • er sprake is van bestaande betalingsproblemen;
 • uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
 • uw onderneming levensvatbaar is.

Dit zou voor ons een nagenoeg onmogelijke opgave zijn geweest. Gelukkig heeft de overheid dit begrepen. Het is nu mogelijk om uitstel van betaling te krijgen zonder deze derden verklaring voor de periode van 3 maanden. Alleen wanneer voor een langere periode dan 3 maanden uitstel moet worden aangevraagd moet de derden verklaring worden bijgevoegd.

Wanneer kan uitstel worden aangevraagd?
Dat kan wanneer een aanslag is ontvangen:

 • Loonheffingen en omzetbelasting
  Voor de loonheffingen en omzetbelasting dient eerst aangifte te worden gedaan. Wanneer u deze niet betaald volgt een naheffingsaanslag. Voor deze aanslag kan uitstel van betaling worden gevraagd.
  Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet te worden betaald.
 • Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  Voor zover een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting is ontvangen, kan uitstel van betaling worden gevraagd. Wij kunnen deze echter ook verlagen.

Boete, invorderingsrente en belastingrente

 • Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet te worden betaald.
 • Als een aanslag niet op tijd wordt betaalt, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen de belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat dit een noodmaatregel is van de overheid voor ondernemers die het financieel nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de corona-crisis. Derhalve adviseren wij ondernemers, indien over voldoende financiële middelen wordt beschikt, de belasting gewoon te betalen. Uiteindelijk moet deze toch betaald worden.

Zodra wij meer nieuws hebben over de nieuwe maatregelen, zoals bijvoorbeeld Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), dan informeren wij jullie.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij:

 • Uitstel van betaling voor u moeten aanvragen;
 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting voor u moeten verlagen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden