Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ben jij RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel!

Ondernemen is risico nemen; maar dan wel op een verantwoorde manier. Wil je als werkgever zorgen voor een veilige werkplek, dan zul je dat actief in je beleid op moeten nemen. Hoe? Via een risico-inventarisatie & -evaluatie.
In een RI&E ga je na:

  • welke arbeidsrisico’s er zijn voor je personeel en je onderneming;
  • welke maatregelen je al hebt genomen om schade aan de gezondheid van jezelf en je werknemers te voorkomen;
  • welke maatregelen je gaat nemen (plan van aanpak).

De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Check je RI&E-plicht:

 

Bron: http://mailchi.mp/cf5a6802d81d/ben-jij-rie-plichtig-waarschijnlijk-wel?e=88ee359f4a

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden