Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Beoordeling is geen onderzoek van de jaarrekening

Het komt nog steeds voor. Frisse bestuurders van bijvoorbeeld een kleine stichting met een ‘goed doel’, die tot hun schrik opmerken dat de statuten voorschrijven dat een accountant de jaarrekening moet onderzoeken. Vaak staat er dan gelijk bij dat een accountant hierover moet rapporteren in onder andere de vorm van een verklaring over de getrouwheid van de onderzochte stukken. Dat een samenstellingsverklaring in deze situatie niet voldoet, mag duidelijk zijn. Het is echter de vraag of een dure accountantscontrole kan worden ontlopen door de accountant een (minder vergaande) beoordelingsopdracht te verstrekken. Helaas is dit geen optie.

Uit de wet blijkt dat met de term ‘opdracht tot onderzoek van de jaarrekening door een accountant’ toch echt een controle wordt bedoeld en geen beoordeling van de jaarrekening. Dit wordt bevestigd door Standaard 2400 voor beoordelingsopdrachten, waarin onder meer expliciet wordt gesteld dat een beoordeling geen controle is, en dat er ook geen verklaring van getrouwheid wordt verstrekt. De enige mogelijkheid van het bestuur is aanpassing van de statuten. Attentiepunt hierbij is wel dat een aanpassing van de statuten in het algemeen geen terugwerkende kracht heeft. Voor het lopende en in ieder geval het laatste afgelopen jaar zal de controle dus nog wel moeten gebeuren.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/5694/1522/Beoordeling-is-geen-onderzoek-van-de-jaarrekening/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden