Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Breng de CBAM-verplichtingen in kaart!

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is vanaf 1 oktober 2023 in werking getreden. Op grond van deze Europese verordening geldt er een rapportverplichting als bepaalde goederen van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd. De rapportageverplichting ziet op de import van ijzer, staal, aluminium, waterstof, cement, kunstmest en elektriciteit; dit betreffen de hoofdproducten. Onder ijzer vallen bijvoorbeeld ook boutjes. De rapportageverplichting geldt al wanneer er voor meer dan € 150 (per zending) wordt geïmporteerd.

Voor de aangever betekent deze rapportageverplichting dat hij binnen een maand na afloop van elk kwartaal waarin de goederen zijn geïmporteerd een rapport moet indienen bij de Europese Commissie. Welke informatie moet worden aangeleverd, hangt af van de GN-code van de geïmporteerde goederen. De belangrijkste gegevens zijn het land van oorsprong, de productieroute en de directe en indirecte emissie.

Het is belangrijk dat u voorbereid bent op de verplichtingen die voortkomen uit het CBAM. Het loont om deze helder in kaart te brengen en om de administratie hier goed op in te richten. Importeert u een of meer van de hierboven genoemde goederen in het eerste kwartaal van 2024 en is het bedrag daarvan meer dan € 150 (per zending)? Dan zal u in april 2024 voor het eerst moeten rapporteren. De Europese Commissie verschaft meer informatie over het CBAM op deze pagina.

Heeft u nog vragen over deze rapportageverplichting? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden