Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Buitenlandse BTW voor 1 oktober terugvragen

U kunt de BTW op door u ontvangen facturen in aftrek brengen op uw aangifte BTW. Het is echter niet toegestaan om de buitenlandse BTW ook in de Nederlandse aangifte op te nemen. U moet daarvoor een apart verzoek indienen, maar dat moet wel op tijd!

Het teruggaafverzoek voor de buitenlandse BTW moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de BTW terugvraagt. U moet dus vóór 1 oktober 2013 een verzoek indienen voor een teruggaaf van de buitenlandse BTW over 2012. Hiervoor is vereist dat uw onderneming in Nederland is gevestigd, u de goederen en diensten voor BTW-belaste activiteiten gebruikt en u geen BTW-aangifte doet in het land waar u de BTW terugvraagt. Bent u te laat met het indienen van een teruggaafverzoek, dan kan het andere land weigeren om het verzoek in behandeling te nemen.

Drempelbedragen voor teruggaaf BTW

Het teruggaafverzoek kunt u indienen via de speciale internetsite van de Nederlandse Belastingdienst. De fiscus zorgt ervoor dat uw verzoek naar het desbetreffende land wordt doorgestuurd. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met het buitenland. Wilt u BTW terugvragen, dan moet u nog rekening houden met de geldende drempelbedragen. Voor een teruggaafverzoek na afloop van het kalenderjaar moet het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn. Tijdens het kalenderjaar kunt u een verzoek indienen als het BTW-bedrag ten minste € 400 is over een periode van ten minste drie maanden.

Bron: Fiscaal Rendement

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden