Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Checklist bedrijfsarts of arbodienst

U bent verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid voor uw werknemers. Denk aan ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is verplicht. Dat kan via een arbodienst of door een bedrijfsarts in te huren.

IS EEN ARBODIENST OF BEDRIJFSARTS VERPLICHT?
U bent volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht om te zorgen dat uw medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Is een medewerker ziek? Dan moet u zich laten begeleiden door een deskundige. Iedere werkgever moet een overeenkomst afsluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Dat heet het basiscontract. U kunt een basiscontract maken via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling.

VANGNETREGELING OF MAATWERKREGELING
Bij de vangnetregeling regelt u arbozaken via een arbodienst met een keurmerk. Verzekeraars eisen soms dat u zich aansluit bij een arbodienst. Bij de maatwerkregeling kiest u zelf de deskundigen die u nodig heeft. U heeft hiervoor de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Er moet dan in ieder geval een bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding en arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). En voor de aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur voor uw medewerkers.

Nederlandse arbeidsinspectie
Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Ook bij de vangnetregeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden als u geen basiscontract hebt. Of onderdelen mist.

WAT DOET EEN ARBODIENST?
Een arbodienst ondersteunt u bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. Zij geven onafhankelijk advies aan werkgevers en medewerkers op het gebied van gezondheid. Naast de begeleiding van uw zieke medewerker kan de arbodienst verschillende goedgekeurde kerndeskundigen inzetten. Zij ondersteunen u bij de taken waar u zich volgens de Arbowet moet laten helpen. Bijvoorbeeld het adviseren bij de verzuimbegeleiding van uw werknemers. Of het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werknemers. Maar ook bij het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E). De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

De arboarts
Bij een arbodienst kunnen ook artsen werkzaam zijn die (nog) geen bedrijfsarts zijn. Zij werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arboarts mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts. Hij mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

INSTEMMINGSRECHT VOOR WERKNEMERS
Werknemers hebben instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst. En bij de inhoud van het contract. Dit kan via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Ook moeten werknemers instemmen met het gebruikmaken van de zogenaamde maatwerkregeling.

WAT DOET EEN BEDRIJFSARTS?
Een bedrijfsarts is een arbeidskundig specialist. Als uw werknemer langdurig ziek is beoordeelt de bedrijfsarts de situatie. De arts werkt vaak in dienst van een arbodienst. Of hij werkt als zelfstandig specialist. U kunt de bedrijfsarts dan zelf inhuren. Iedereen die werkt moet toegang hebben tot een bedrijfsarts.

ZELF KERNDESKUNDIGEN OPLEIDEN
Sluit u niet aan bij een arbodienst? Dan kunt u ook de diensten van een goedgekeurde kerndeskundige inhuren. Zij kunnen u adviseren over de thema’s waarin zij expert zijn of uw RI&E-beleid controleren. U mag ook eigen medewerkers opleiden. En inzetten als arbeidshygiënist of veiligheidskundige met een diploma. Of als arbeids- en organisatiedeskundige. Dit kan alleen als u schriftelijke overeenstemming hebt bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

WAT MAG EEN BEDRIJFSARTS?
Een bedrijfsarts moet zich houden aan bepaalde regels. Uw bedrijfsarts:

 • mag uw werknemer doorverwijzen naar een specialist die u helpt om beter te worden;
 • mag medische gegevens opvragen over uw werknemer. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven;
 • moet zich iedere 5 jaar opnieuw registreren en moet daarvoor aan verschillende eisen voldoen;
 • is verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd;
 • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer;
 • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister;
 • adviseert over preventie;
 • mag een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) controleren;
 • mag werknemers periodiek onderzoeken (PAGO);
 • mag een arbeidsomstandighedenspreekuur houden;
 • mag een aanstellingskeuring doen;
 • meldt beroepsziektes bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
 • mag vaststellen of uw werknemer door ziekte echt niet meer kan werken en beoordelen wat uw werknemer nog wel kan doen;
 • bespreekt ziekte binnen 6 weken met uw werknemer, stelt een probleemanalyse op, adviseert u over re-integratie en werkhervatting en begeleidt re-integratie van de werknemer.

Boete bij overtreding
De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de arboregels houden. Bijvoorbeeld aan de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. Bij overtreding kunt u een waarschuwing krijgen, een boete of u moet het werk stilleggen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://ondernemersplein.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden