Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Collectieve pensioenregeling voor zzp’ers

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid.

Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp’ers.

In het Pensioenakkoord van december 2014 is afgesproken dat het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te worden om in aanmerking te komen voor bijstand. In het overleg met de vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties hebben de staatssecretarissen Weekers van Financiën en Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat het kabinet dit initiatief van harte ondersteunt.

De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigenorgansaties willen de regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Klijnsma heeft vandaag mede namens Weekers hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretarissen ontvingen vanochtend de zelfstandigenorganisaties Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en VZZP.

Een en ander wordt in wetgeving verankerd en zal dan op 1 januari 2015 van start kunnen gaan.     

 

Bron: Accountant.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden