Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan heeft u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.
De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. U regelt dit bij 1 van de erkende leveranciers. Ook als u al een inlogmiddel heeft en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Vanaf augustus kunt u de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

COMPENSATIE VOOR ORGANISATIES DIE ZICH NIET IN HET HANDELSREGISTER KUNNEN INSCHRIJVEN
Deed u loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kan u zich niet in het Handelsregister inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan heeft u recht op compensatie. Komt u in aanmerking voor deze compensatie? Dan informeert de Belastingdienst u binnenkort verder over deze regeling.

UITSTELREGELING LOONAANGIFTE VERLENGD
Heeft u vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En heeft u ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus 2020. Zo heeft u extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning.
Heeft u uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat u vóór 1 juli uw aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

BETALINGSPROBLEMEN DOOR CORONA
Doe de loonaangifte en wacht met betalen tot u een naheffingsaanslag krijgt. Als u die heeft gekregen, kan u tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen. Kijk op belastingdienst.nl/coronavirus voor meer informatie.

MEER INFORMATIE
Lees meer over eHerkenning op belastingdienst.nl/eherkenning. Voor meer informatie over de compensatieregeling bekijkt u de Kamerbrief.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://ffd.pleio.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden