Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

CORONA-UPDATE: ACCOUNTANCY

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste coronamaatregelen omtrent accountancy:

TVL ook accountantsrapport nodig?

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, is in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.
De derdenverklaring heeft betrekking op de ondernemingen die tussen 16 maart 2020 en
30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister, en geldt bij aanvraagbedragen boven de € 25.000. Het accountantsproduct heeft betrekking op die situaties dat de aanvraag TVL hoger is dan € 125.000.

Accountantsproduct
Hoe dit accountantsproduct er exact uit komt te zien en wanneer een rapport van de accountant moet worden toegevoegd is nog onduidelijk. De site van het RVO spreekt van zowel een accountantsproduct bij aanvraag als van een accountantsproduct bij vaststelling van de TVL. Ten aanzien van de uit te voeren opdrachten wordt verwezen naar de standaarden 4400N een 4416N. Standaard 4400N zou gebruikt moeten worden bij elke aanvraag boven de € 125.000 en bij de vaststelling van aanvragen van controleplichtige ondernemingen. Standaard 4416N zou gebruikt moeten worden bij aanvragen van niet-controleplichtige ondernemingen.

Let op!
Zonder accountantsproduct kan de aanvraag voor een voorschot dus niet worden ingediend. Het is de bedoeling dat het protocol bij deze producten half juli beschikbaar komt.

Wijzigingen NOW; Kamerbrief Koolmees

Op 31 mei jl. heeft minister Koolmees per kamerbrief versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen hebben met name betrekking op de NOW-3 en NOW- 4 aanvragen. NOW-1 en NOW-2 zijn immers al deels vastgesteld waardoor een versoepeling in deze tranches tot rechtsongelijkheid zou leiden.

Voor de derdenverklaring wordt het drempelbedrag verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Tevens hoeven er, als de administratie van de aanvrager al door een deskundige derde wordt gevoerd, ten aanzien van die aanvraag minder werkzaamheden door die deskundige derde te worden uitgevoerd.

Daarnaast geven de versoepelingen aan dat de accountantswerkzaamheden (controle) van de aanvragen NOW-3 en NOW-4 als één opdracht kunnen worden uitgevoerd. Ook komen er versoepelingen met betrekking tot de praktische toepassing van de accountancystandaarden 3900N en 4415N welke ook een oplossing moeten bieden voor de complexiteit van de aanvraag op entiteitsniveau.

Let op!
De minister verwacht grote besparingen in de administratieve lasten van de NOW opdrachten. Het is echter nog maar de vraag of deze ook verwezenlijkt kunnen worden.

NOW; antwoord op Kamervragen over afwijzing bezwaren

Op 28 mei jl. heeft minister Koolmees per kamerbrief antwoord gegeven op kamervragen die waren gesteld over het veelvuldig afwijzen van bezwaren op de vaststelling van de NOW. In deze kamerbrief noemt de minister een aantal (niet-limitatieve) bezwaargronden die zouden moeten leiden tot het toekennen van het bezwaar.

Bezwaargronden
Eén van deze bezwaargronden is bijvoorbeeld het opschonen van de loonsom in de referentieperiode. Regelmatig komt het voor dat deze loonsom te hoog wordt weergegeven, bijvoorbeeld omdat bonussen en/of overuren over 2019 in deze periode zijn verloond. Ook het samenstellen van loonheffingsnummers (bij overgang van rechtsvorm of fusie, splitsing of overname) wordt aangeduid als een geldige bezwaargrond.
Tevens kunnen overige situaties – die aangemerkt kunnen worden als opvolgend werkgeverschap – leiden tot honorering van het bezwaar.

Let op!
Er kan over de toekenning van het bezwaar vooraf geen zekerheid worden gegeven omdat iedere casus uniek is. In een bezwaarfase dient elke casus steeds individueel beoordeeld te worden. Het feit dat in de brief de term ‘niet-limitatief’ wordt genoemd, opent wel de deur naar meer mogelijkheden voor bezwaar.

Heeft u nog vragen over de nieuwste coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden