Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

De toekomst van de G-rekening

In 2009 werd het wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in de vervanging van het huidige G-rekeningstelsel. Per 1 juli 2014 zou het depotstelsel de G-rekening vervangen. Onlangs werd bekend dat het depotstelsel niet door gaat. De Belastingdienst komt nu met een alternatief: de G-rekening 1.5

Begin 2014 ontstonden er enkele problemen ten aanzien van de ontwikkeling van het depotstelsel. Voor de Belastingdienst waren deze problemen afdoende om zich, in samenwerking met de banken, te heroriënteren over de toekomst van de G-rekening.

Eind 2014 bleek dat het depotstelsel niet het gewenste resultaat zou behalen. Het depotstelsel zou in de praktijk nieuwe risico’s en werkzaamheden voor de Belastingdienst veroorzaken. Daarom is besloten dat de invoering van het depotstelsel niet doorgaat. Nu is bekend geworden dat er gewerkt wordt aan een alternatief: de G-rekening 1.5.

De G-rekening 1.5
De G-rekening 1.5 is een sobere basisvariant van de G-rekening. De mutaties op deze G-rekening worden geautomatiseerd bijgehouden door de banken en verzonden naar de Belastingdienst. De benodigde aanpassingen om dit in werking te stellen, kunnen volgens de Belastingdienst en de banken begin 2016 gereed zijn.

De kernfunctie van de G-rekening, zijnde het verkrijgen van vrijwaring door het storten van een deel van de factuur op een aparte rekening, blijft gewaarborgd. Het verschil ziet voornamelijk op het terugbrengen van de G-rekening naar de basis en haar functionaliteiten moderniseren en automatiseren. Dit betekent ook dat het aangekondigde verplichte depot voor niet-gecertificeerde uitzendbureaus, niet in werking zal treden.

Welke acties moet u ondernemen?
Met de afschaffing van het depotstelsel is het van belang dat het uitzendbureau een G-rekening heeft (of opent). Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden voor de inlener om zijn aansprakelijkheid te verminderen. NAHV Accountants kan u hierbij ondersteunen. Wilt u weten wat deze wijzigingen voor u inhouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.mazars.nl/Startpagina/Nieuws/Nieuws/De-toekomst-van-de-G-rekening

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden