Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Dividendbelasting blijft

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. Het daardoor vrijkomende budget wordt geheel gebruikt voor het bedrijfsleven. Dat laat het kabinet weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt in 2021 het lage Vpb-tarief uiteindelijk verlaagd naar 15% in plaats van 16% en gaat het hoge Vpb-tarief naar 20,5% in plaats van 22,25%. Daarnaast wordt de voorgenomen maatregel om excessief lenen bij de eigen bv tegen te gaan, verzacht. Ook komt er overgangsrecht bij de beperking afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de Vpb en komt er meer geld beschikbaar voor innovatie. Maar er is meer…

De verzachting van de maatregel om lenen bij de eigen bv tegen te gaan, houdt in dat de uitzondering voor bestaande eigenwoningschulden ook gaat gelden voor nieuwe eigenwoningschulden van de dga. Bovenop deze eigenwoningschuld geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk.
Het extra budget voor innovatie wordt besteed aan de intensivering van de S&O-afdrachtvermindering door in 2020 het percentage van de tweede schijf te verhogen van 14% naar 16%.
Het overgangsrecht bij de beperking afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de Vpb geldt voor gebouwen die voor 1 januari 2019 in eigen gebruik zijn genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven. In dat geval mag de Vpb-plichtige alsnog blijven afschrijven volgens het oude regime tot maximaal 50% van de WOZ-waarde.

Andere maatregelen
Andere maatregelen die het kabinet treft met het vrijkomende budget van de dividendbelasting zijn:

  • alsnog overgangsrecht bij het verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling. Dit overgangsrecht is bedoeld voor de groep voor wie de regeling in 2019 of 2020 zou vervallen als gevolg van de verkorting van de looptijd;
  • verkorting van de terugwerkende kracht van de spoedmaatregel fiscale eenheid in de Vpb, De terugwerkende kracht van de spoedreparatiemaatregelen wordt beperkt tot 1 januari 2018 in plaats van 25 oktober 2017;
  • afzien van de maatregel die fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) voortaan verbiedt om direct te beleggen in Nederlands vastgoed;
  • verlaging van de werkgeverslasten op arbeid, door hiervoor vanaf 2021 structureel een bedrag van € 200 miljoen te reserveren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/9116/3615/Dividendbelasting-blijft-lagere-Vpb-tarieven-en-verzachting-maatregel-lenen-bij-de-eigen-bv/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden