Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Eindafrekening NOW 1.0

Heeft u, op grond van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0), een loonsubsidie ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening van de subsidie aanvragen. Maar wat betekent deze definitieve berekening eigenlijk voor u?

Onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), heeft, samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de regelgeving met betrekking tot de eindafrekening van de subsidie opgesteld. Deze regelgeving is opgedeeld in verschillende soorten verklaringen:

 1. Geen verklaring nodig
  Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben geen verklaring nodig. Deze bedrijven worden op basis van steekproeven gecontroleerd.
  U moet echter wel een definitieve eindafrekening indienen bij het UWV, u krijgt hier vooraf geen bericht over van het UWV. Het indienen van de eindafrekening kunt u zelf doen, maar mag u ook door een accountant laten verzorgen.
 2. Derdenverklaring
  Bedrijven die tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie hebben ontvangen, hebben een derdenverklaring nodig. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar ook van een belastingadviseur of boekhouder.
 3. Samenstellingsverklaring van een accountant nodig
  Bedrijven die tussen € 125.000 – € 375.000 subsidie hebben ontvangen én waarvan de onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening is, hebben een samenstellingsverklaring van een accountant nodig.
 4. Beoordelingsverklaring van een accountant nodig
  Bedrijven die tussen € 125.000 – € 375.000 subsidie hebben ontvangen én waarvan de onderneming wel controleplichtig voor de jaarrekening is, hebben een beoordelingsverklaring van een accountant nodig.
 5. Beoordelingsverklaring van een accountant nodig
  Bedrijven die meer dan € 375.000 subsidie hebben ontvangen én waarvan de onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening is, hebben een beoordelingsverklaring van een accountant nodig.
 6. Controleverklaring van een accountant nodig
  Bedrijven die meer dan € 375.000 subsidie hebben ontvangen én waarvan de onderneming wel controleplichtig voor de jaarrekening is, hebben een controleverklaring van een accountant nodig.

Wat moet er gedaan worden voor het afgeven van deze verklaringen?
Voor iedere verklaring is een standaard werkprogramma opgesteld. Dat betekent dat iedereen die een verklaring afgeeft dezelfde werkzaamheden moet verrichten. Bij een derden verklaring hoeft uiteraard minder werk verricht te worden dan bij een controleverklaring. Wat valt op bij deze verklaringen:

 • Het begrip omzet is een lastig begrip. Dit betreft niet alleen hetgeen is gefactureerd aan uw klanten, maar bijvoorbeeld ook het ontvangen ziekengeld. Dat laatste roept vragen op, maar staat nu wel in de regelgeving.
 • Als er sprake is van een groep, bijvoorbeeld werkmaatschappij met holding, moet een de geconsolideerde omzet worden bepaald. Dat is niet simpel de omzet van de werkmaatschappij en holding optellen bij elkaar. Er moet rekening worden gehouden met de intercompany omzetten.
 • Degene die de verklaring afgeeft (accountant, belastingadviseur, boekhouder) moet een dossier hiervan bewaren. Dat betekent dat niet alleen u als klant verantwoordelijk bent voor de eindafrekening van de subsidie, maar ook de accountant, belastingadviseur of boekhouder.
 • Het ministerie heeft aangekondigd een controle afdeling te gaan opzetten om veel eindafrekeningen te controleren.

Samenvattend
De regelgeving voor de eindafrekening van de NOW 1.0 is niet eenvoudig. Wij adviseren u dit niet zelf te doen, maar een deskundige dit te laten uitvoeren, bij voorkeur een accountant die hiervoor is opgeleid.

Heeft u gebruikt gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) én u wilt dat wij u helpen bij de eindafrekening? Neem dan alstublieft zo snel als mogelijk contact met ons op.

In overleg met u stellen wij de eindafrekening op. Dit kan nog in dit jaar met name als er sprake is van een derden verklaring. In het geval van een samenstellingsverklaring is het wellicht verstandig dit gelijk te doen met het opstellen van de jaarrekening begin 2021.

U kunt contact opnemen met de bij u bekende contactpersoon of via info@nahvaccountants.nl.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden