Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Eindejaarsactualiteiten 2013

NAHV Accountants B.V. ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze brochure een aantal belangrijke thema’s uit de Belastingplannen voor 2013 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet. Ook leest u talrijke praktische tips. Hiermee verwerkt u de nieuwe maatregelen soepel in uw bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie.

In de eindejaarsbrochure vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

Einde stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen (pagina 3)

Uw ex-werknemer kan zijn ontslagvergoeding in één keer laten uitbetalen. Wil hij dat niet, dan kan hij de belastingheffing uitstellen en vaak ook beperken met gebruik van de stamrechtvrijstelling. Als de kabinetsplannen doorgaan, komt hieraan per 1 januari 2014 een einde. Eerst wordt kort ingegaan op de fiscaal vriendelijke alternatieven voor uitbetaling ineens. Daarna wordt toegelicht wat er gaat veranderen en welke acties nog mogelijk zijn tot het einde van dit jaar.

Enkele eindejaarsperikelen rond de eigen woning (pagina 6)

Op 1 januari 2013 traden de wijzigingen in de eigenwoningregeling in werking. Sindsdien volgden diverse aanvullingen elkaar in rap tempo op. Menigeen ziet door de bomen het bos allang niet meer. Graag wijzen we u op enkele deadlines met betrekking tot de eigen woning en op enkele voorgestelde wijzigingen voor 2014. De deadlines staan al vast, maar de wijzigingen nog niet.

Tijdelijk extra verhoogde vrijgestelde schenking eigen woning van € 100.000 (pagina 7)

De nieuwste maatregel om de woningmarkt vlot te trekken is de tijdelijke verhoging tot € 100.000 van de eenmalige vrijgestelde schenking voor de eigen woning. We gaan in op de voorwaarden bij deze vrijstelling en enkele gevolgen die daaraan verbonden zijn voor de schenker en de begiftigde.

Is uw pensioenregeling al 67-proof? (pagina 12)

De fiscale pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen gaat op 1 januari 2014 in één keer naar 67 jaar. Dat betekent dat veel pensioenregelingen uiterlijk in 2013 moeten zijn aangepast. Wat blijkt, is dat duizenden pensioenregelingen hiermee nog geen rekening houden. De meeste verzekeraars stellen nu de oplossing voor om binnen de bestaande pensioenregelingen op 1 januari 2014 een ‘knip’ aan te brengen. De opbouw in deze regeling stopt per 1 januari 2014 en de opgebouwde aanspraken blijven staan. Per 1 januari 2014 vindt verdere pensioenopbouw plaats op basis van de nieuwe pensioenregels.

Heeft u nog vragen?

Een aantal zaken is nog in behandeling bij Tweede en/of Eerste Kamer. Wij hopen van harte dat onze ‘Eindejaarsactualiteiten 2013’ uw deskundige gids zal zijn bij alle fiscale, juridische en financiële veranderingen waar uw onderneming volgende jaar voor komt te staan!

 

Heeft u vragen over de toepassing van bepaalde regels of wilt u graag toelichting op een bepaald onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag deskundig advies op maat voor de specifieke situatie voor u en uw onderneming.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden