Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Fiscale wijzigingen: schenk- en erfbelasting 2018

Vanaf 1 januari 2018 zullen weer de nodige wijzigingen in de fiscale wetgeving worden doorgevoerd. Met dit bericht willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting per 2018.

1. Wijziging tarieven
Vanaf 1 januari 2018 zullen de tarieven en de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting gewijzigd worden. Een overzicht van de (voorlopige) cijfers treft u hieronder aan.

Waarde schenking/ erfenis 2018 Tariefgroep I
partner en (pleeg)kinderen
Tariefgroep I
partner en (pleeg)kinderen
Tariefgroep II Overigen
€ 0 – € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en meer 20% 36% 40%


2. Formele regelingen
Daarnaast vindt er nog een wijziging plaats van de termijn waarbinnen de Belastingdienst een aanslag op moet leggen voor de schenkbelasting. Deze termijn van drie jaar zal pas ingaan op de dag volgend op de dag van het doen van aangifte, indien de aangifte meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar is gedaan. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat pas jaren later aangifte wordt gedaan, nadat de aanslagtermijnen zijn verstreken. De huidige wet lijkt in die situatie voor de Belastingdienst alleen soelaas te bieden als de inspecteur een uitnodiging tot aangifte heeft gedaan, maar dat gebeurt niet in alle gevallen.

Het is de bedoeling dat deze maatregel na inwerkingtreding onmiddellijke werking krijgt. Dat betekent dat de nieuwe regeling van toepassing is op alle aanslagen schenkbelasting die op of na 1 januari 2018 worden opgelegd, ook al gold ten tijde van de schenking c.q. het doen van aangifte een andere regeling.

3. Wijziging huwelijksvermogensregime en schenking
Het kabinet had een wettelijke regeling voorgesteld om te bepalen of een wijziging van het huwelijksvermogensregime tot een schenking tussen de echtgenoten leidt. Uitgangspunt was dat het bewerkstelligen van een gelijke gerechtigdheid tot het gezamenlijke vermogen niet tot heffing zou leiden. Schenkbelasting zou wel verschuldigd zijn indien het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger zou worden dan 50%, of als het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen zou toenemen. De Tweede Kamer heeft dit onderdeel van de Overige fiscale maatregelen 2018 echter afgekeurd en het kabinet opgeroepen om met een rechtvaardiger regeling te komen die goedwillende burgers niet raakt.

De staatssecretaris heeft zich nu bereid getoond om in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk volgens het vanaf 1 januari 2018 geldende wettelijke regime van een beperkte gemeenschap van goederen met gelijke delen niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Ook zal hij hierin opnemen dat het aangaan van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen, hetgeen vanaf 1 januari 2018 alleen nog kan door het aangaan van huwelijkse voorwaarden, niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Dat geldt eveneens als de algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen tijdens het huwelijk ontstaat door het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Het besluit bevat geen nieuws ten opzichte van eerder gedane toezeggingen. De verwachting is dat dit besluit in het eerste kwartaal van 2018 wordt gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft hierover, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: Deloitte

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden