Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Geen aftrek voor onzelfstandige werkruimte zzp-er

Staatssecretaris Wiebes wil de wetgeving repareren waardoor een zzp’er onder voorwaarden zijn volledige huur kan aftrekken als zich een werkruimte in het huis bevindt.

Huur aftrekken van winst

In augustus 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een zzp’er die minimaal 10% van zijn huurhuis gebruikte als werkplek, zijn gehele huur kan aftrekken van de winst door het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Daar staat wel tegenover dat een forfaitaire bijtelling in aanmerking moet worden genomen voor het privégebruik van de woning. Als veel zzp’ers deze aftrekpost gaan toepassen, kunnen de kosten voor de overheid volgens de staatssecretaris potentieel oplopen tot een half miljard euro.

Alleen nog aftrek voor zelfstandige werkruimte
Uit voorzorg trekt de staatssecretaris de wetgeving voor zzp’ers met een huurhuis gelijk met de situatie voor zzp’ers met een koopwoning. De kosten van een onzelfstandige werkruimte zijn dan in geen geval meer af te trekken van de winst. De aanpassing heeft geen gevolgen voor zzp’ers met een zelfstandige werkruimte. De geschatte opbrengst van de maatregel € 20 mln.). zal worden gebruikt om het aftrekpercentage van bepaalde ‘gemengde kosten’ (kosten die deels zakelijk zijn en deels een privékarakter hebben) voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters te verhogen.

De nota van wijziging waarin de aanpassing wordt geregeld is volgens de staatssecretaris in voorbereiding. U kunt de aankondiging van deze derde nota van wijziging Belastingplan 2017 hier lezen. De antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp vindt u hier.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://deloitte.ctrl.nl/nl/actual/geen-aftrek-voor-onzelfstandige-werkruimte-zzp-er.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden