Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Hoofdpunten van het nieuwe begrotingsakkoord

De Prinsjesdagplannen van het kabinet zijn op een aantal punten gewijzigd. Dat is het gevolg van nieuwe begrotingsafspraken tussen het kabinet en drie oppositiepartijen. Zonder deze aanpassingen liep het Belastingplan 2014 het risico om in de Eerste Kamer te stranden.

Het kabinet wilde niet tornen aan de hoogte van de voorgenomen bezuiniging van € 6 miljard. In de nieuwe begrotingsafspraken (pdf) met D66, ChristenUnie en SGP is de invulling van die bezuiniging wel veranderd.

Lager tarief in box 2

Allereerst zijn er enkele fiscale lastenverlichtingen ten opzichte van de Prinsjesdagstukken opgenomen in de nieuwe afspraken, zoals:

 • het terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting voor hoge inkomens;
 • het verlagen van het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting;
 • het handhaven van de fiscale ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten;
 • het terugdraaien van de verlaging van de zelfstandigenaftrek;
 • het verlagen van het tarief in box 2 in 2014 van 25% naar 22%;
 • het handhaven van het verlaagde BTW-tarief op renovatie en onderhoud in heel 2014;
 • het creëren van een maatregel om het opnemen van beklemd vermogen fiscaal aantrekkelijker te maken.

Motorrijtuigenbelasting niet verlaagd

Om deze maatregelen mogelijk te maken en toch € 6 miljard te kunnen bezuinigen, zijn er ook enkele lastenverzwaringen opgenomen in het pakket. Het gaat onder meer om:

 • het laten vervallen van de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting;
 • het aanscherpen van de CO2-grenzen voor de BPM vanaf 2015;
 • het sluiten van de werkbonus voor nieuwe gevallen per 2015 en geheel afschaffen ervan per 2018;
 • het verhogen van de belasting op leidingwater voor ondernemingen;
 • het herintroduceren van belasting op afval storten;
 • het verlagen van de marge van het gebruikelijk loon per 2015.

Meer reacties verwacht

Hiernaast wordt de hervorming van het ontslagrecht een half jaar vervroegd. Ook worden er nog een flink aantal plannen aangescherpt of omgebogen, vooral in het onderwijs, de sociale zekerheid en de zorg. Het Centraal Planbureau gaat de plannen nog doorrekenen en ook van de sociale partners wordt nog een reactie verwacht.

 

Bron: FiscaalRendement

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden