Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Jaarrekening verplicht digitaal deponeren

Onlangs is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor zorgt dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Het boekjaar waarin u voor het eerst te maken krijgt met deze verplichting, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

In het nieuwsartikel “Vanaf 2016 geen papieren jaarstukken meer” kon u lezen dat u uw jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 naar verwachting digitaal moet deponeren. U moet hierbij gebruik maken van Standard Business Reporting (SBR). Kleine ondernemingen kunnen sinds 2007 (vrijwillig) de jaarrekening digitaal deponeren via SBR. Sinds dit jaar is deze software ook beschikbaar voor middelgrote ondernemingen. Onlangs is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat uitwerkt wanneer ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Volgens de planning zal de Tweede Kamer vóór 20 december 2015 stemmen over dit voorstel. De Eerste Kamer stemt vóór 20 april 2016.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd
Het boekjaar waarin de verplichting voor het eerst van toepassing zal zijn, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming. In het wetsvoorstel is bepaald dat de verplichting gefaseerd wordt ingevoerd. Kleine ondernemingen krijgen vanaf het boekjaar 2016 te maken met de verplichting om de jaarrekening via SBR te deponeren. Middelgrote ondernemingen krijgen pas vanaf het boekjaar 2017 te maken met deze werkwijze, omdat de rapportage van deze groep ondernemingen aan meer voorschriften moet voldoen. De meest uitgebreide rapportages worden opgesteld door grote ondernemingen. Zij hoeven de jaarrekening daarom pas vanaf het boekjaar 2019 via SBR te deponeren.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id16615-jaarrekening-verplicht-digitaal-deponeren.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden