Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Loonkostensubsidies onvoldoende benut

Veel werkgevers maken ten onrechte niet of alleen zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden om met subsidies de personeelskosten te verlagen.

Dat signaleert BDO bij de publicatie van een geactualiseerd overzicht van subsidieregelingen op het gebied van werk en inkomen. Volgens BDO zijn werkgevers niet op de hoogte van de mogelijkheden, of denkt men niet in aanmerking te komen voor een van de vele subsidievormen.

Arbeidsgehandicapten, ouderen, langdurig werklozen, zeevarenden: de lijst met bijzondere categorieën werknemers waarvoor de overheid financiële prikkels instelt, is lang.

Met ingang van 1 januari 2015 is daar onder meer de Participatiewet bijgekomen. Daarin wordt voor werkgevers de mogelijkheid gecreëerd via gemeenten een loonkostensubsidie te ontvangen voor uitkeringsgerechtigde werknemers die zelfstandig niet het volledige minimumloon kunnen verdienen. Ook is een aantal bestaande subsidieregelingen aangepast, zo meldt BDO.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Loonkostensubsidies+onvoldoende+benut.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden