Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

MKB-nieuwjaarstips

Welke wijzigingen kunt u als mkb-ondernemer vanaf 1 januari verwachten en welke deadlines komen eraan? In dit artikel vindt u een aantal onderwerpen om op te letten. Van fiscale wijzigingen per 1 januari 2021 tot inleverdata.

WIJZIGINGEN LOONHEFFINGEN
Vanaf 2021 kunnen niet alleen werknemers, maar ook ex-werknemers – onder voorwaarden – scholing volgen op kosten van hun ex-werkgever. Deze scholingskosten zijn dan vrijgesteld van loonheffingen.

Verder wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.030 naar € 6.670, zodat de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling zou in 2021 1,7% van de loonsom gaan bedragen tot en met € 400.000 plus 1,18% van de resterende loonsom. In het kader van de nieuwe uitbreiding steunpakket wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling echter ook in 2021 voor de eerste € 400.000 loonsom per werkgever verhoogd van 1,7% naar 3%.

BAANGERELATEERDE INVESTERINGSKORTING (BIK)
De BIK geldt voor de jaren 2021 en 2022. U leest meer over de regeling in dit artikel. Voorlopig kunt u de korting nog niet aanvragen namens een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap. De kans bestaat namelijk dat de regeling in strijd is met de vrijheid van vestiging, omdat deze zich beperkt tot binnenlandse investeringen. Er loopt hierover een notificatieprocedure bij de Europese Commissie.

  • Als de Europese Commissie zijn goedkeuring verleent aan de regeling, zal alsnog een BIK-aanvraag op fiscale eenheidsniveau mogelijk worden gemaakt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De kortingspercentages van de BIK zullen, afhankelijk van de hoogte van de investering, 3,9% of 1,8% bedragen.
  • Als de Europese Commissie afwijzend reageert, zal naar verwachting van het kabinet een kwart van de voorziene investeringen niet in aanmerking komen voor de kortingsregeling. Om toch hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor mkb-ondernemers die willen investeren, zullen de percentages van de BIK worden verhoogd naar 5% (i.p.v. 3,9%) en 2,08% (i.p.v. 1,8%).

MILIEUGERELATEERDE REGELINGEN
De subsidieregeling SDE++ moet eraan bijdragen dat op kosteneffectieve wijze CO2 wordt gereduceerd in Nederland, doordat diverse duurzame technieken met elkaar concurreren om subsidie. In 2021 stijgen de uitgaven voor de subsidieregeling SDE++ en gaan ook de tarieven uit de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) omhoog.

Per 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd in Nederland, die wordt geheven van de luchthavenexploitant. Het tarief bedraagt € 7,845 voor elke passagier die van een Nederlandse luchthaven vertrekt. De belasting geldt niet voor transferpassagiers en kinderen jonger dan twee jaar.

Ook is per 1 januari 2021 de CO2-heffing voor de industrie een feit. De vrijgestelde CO2-uitstoot neemt in de jaren tot 2030 steeds verder af. Wel is vanwege de coronacrisis een extra hoeveelheid uitstoot vrijgesteld, die echter ook jaarlijks daalt.

TARIEVEN EN PERCENTAGES 2021 VOOR MKB
Een aantal belastingtarieven zijn per 1 januari 2021 gewijzigd. Wilt u meer weten over de tarieven in onder meer de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting? Welke wijzigingen zijn er in de overdrachtsbelasting en de schenk- en erfbelasting? U leest het in ons overzicht met de Tarieven en percentages 2021.

VOORWAARTSE VERLIESREKENING
De voorwaartse verliesverrekeningstermijn is in 2021 mogelijk voor het laatst beperkt tot 6 jaar. De overheid wil de verliesverrekeningstermijn vanaf 2022 weer onbeperkt maken, ook voor oude verliezen die vanaf 2013 zijn ontstaan. Daartegenover staat een beperking van de winst die in een jaar beschikbaar is om verliezen mee te verrekenen (maximaal 50% boven een drempel van EUR 1 mln.). Er vindt nog een uitvoeringstoets plaats of de belastingdienst in staat is om de wetswijziging per 1-1-2022 in haar systemen door te verwerken.

MELDPLICHT GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES
Vanaf 1 januari 2021 gaat de meldplicht in van intermediairs en belastingplichtigen om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden bij de Belastingdienst. De meldplicht gaat in met terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018.

AFSCHRIJVING GEBOUWEN IN EIGEN GEBRUIK
Vastgoed voor eigen gebruik dat is gekocht vanaf 1 januari 2019 valt onder de beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik, waardoor u alleen nog op een gebouw kunt afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). De beperking leidt ertoe dat de afschrijving voor gebouwen in eigen gebruik vanaf begin 2019 hetzelfde is als voor beleggingsvastgoed. Bekijk of u vastgoed heeft dat in 2021 nog onder de overgangsregeling valt.

BTW-DEADLINES 2021

LET OP DE VOLGENDE BTW-DEADLINES 2021

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden