Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Mkb-ondernemer moet schuld aan de bv afbouwen

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2019 door het kabinet gepresenteerd. In deze wetsvoorstellen worden de afspraken die vorig jaar zijn vastgelegd in het regeerakkoord uitgewerkt. De voor dga’s meest ingrijpende maatregel staat echter niet in het Belastingplan 2019: de aangekondigde maatregel om excessief lenen bij de eigen bv te ontmoedigen.

Belastingplan 2019: impact
Op Prinsjesdag zijn veranderingen aangekondigd die voor ondernemers bijzonder ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Welke maatregelen hebben de meeste impact op mkb-ondernemers?

Het gaat om de volgende regelingen:

  1. Regeling schulden DGA;
  2. Afschrijvingsbeperking vastgoed;
  3. Maximering tarief aftrekposten.

Regeling schulden dga aan bv
Het kabinet wil dga’s ontmoedigen om al te grote schulden aan te gaan bij hun eigen bv. Het voornemen bestaat namelijk om vanaf 1 januari 2022 in geval van leningen groter dan € 500.000 het meerdere aan te merken als een dividenduitkering in box 2. Deze maatregel stond niet vermeld in het Belastingplan, maar werd in de Miljoenennota bekend gemaakt.

Door excessief lenen bij de eigen bv te ontmoedigen, bespaart de regering de Belastingdienst in de toekomst waarschijnlijk veel werk. Op dit moment moet de fiscus in het geval van een hoog leenbedrag kunnen aantonen dat er sprake is van een winstuitkering in plaats van een schuld. Het invoeren van een grensbedrag zou veel van deze discussies overbodig kunnen maken.

Wanneer gaat de maatregel in?
Het wetsvoorstel voor de beperking van het lenen van bv’s wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Voor die tijd komt het voorstel online ter internetconsultatie. De nieuwe regeling zou moeten ingaan per 1 januari 2022. De vroege aankondiging van deze maatregel moet dga’s voldoende gelegenheid geven om grote schulden aan hun bv af te wikkelen voor de wijziging in werking treedt. Ondernemers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om dividend uit te keren uit hun bv waardoor zij hun schuld aan de bv verkleinen.

Schulden afbouwen
Er zouden zo’n 23.000 dga’s getroffen worden door de bovenstaande maatregel. Het is nu de vraag in hoeverre ondernemers de leningen snel kunnen afbouwen door dividend uit te keren, of door het verschuldigde en mogelijk niet direct beschikbare geldbedrag terug te betalen aan de bv. Als het geleende geld al is gebruikt als aanvulling op het inkomen, of om een (tweede) woning mede te bekostigen, dan is het vrijmaken van het hele benodigde bedrag nog niet zo eenvoudig. Voor bestaande schulden in verband met een eigen woning van de dga is overgangsrecht aangekondigd.

Keert u in 2019 dividend uit, dan geldt nog een box 2-tarief van 25%. Vanaf 2020 stijgt dit tarief naar van 26,25% over het uitgekeerde bedrag. Slaagt u er niet in om voor 1 januari 2022 de schuld aan uw bv te verkleinen tot onder de grens van € 500.000, dan zal de Belastingdienst het bedrag boven die grens aanmerken als winstuitdeling in box 2 en hierover heffen.

Hoe verder met schulden aan de bv?
E
r is vanuit de praktijk stevige kritiek geuit tegen deze maatregel. Het is nu afwachten hoe deze regeling concreet wordt uitgewerkt. De grote vraag is of er een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande gevallen waarin de betrokken ondernemer het geleende geld in een (eigen) woning heeft gestoken.

Meer weten over fiscale onderwerpen voor het mkb?
Wilt u meer weten over belastingmaatregelen die impact (kunnen) hebben op uw mkb-onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: www.2deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden