Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuw ontslagrecht per 1 juli: transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Een onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is de transitievergoeding. Deze vergoeding vervangt de ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule.

Uw werknemer krijgt de transitievergoeding als hij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij was minstens 2 jaar bij u in dienst en u hebt zijn (tijdelijke) arbeidsovereenkomst beëindigd of niet verlengd.
  • Hij was minstens 2 jaar bij u in dienst en door verwijtbaar handelen of nalatigheid van u als werkgever zegt hij zijn arbeidsovereenkomst op of u ontbindt deze op zijn verzoek of hij slaat een aanbod om te verlengen hierom af.

U mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten die u voor die werknemer maakt of heeft gemaakt, van de transitievergoeding aftrekken. Vóór het maken van de kosten moet de werknemer daarmee wel schriftelijk akkoord zijn.

Transitievergoeding: loon uit vroegere dienstbetrekking
De transitievergoeding die overblijft na aftrek van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten, is voor uw werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking. Hierop past u de groene tabel voor bijzondere beloningen toe.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten: loon
Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen aan uw werknemer en dus loon. Of gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of normbedragen hierop van toepassing zijn, moet u van geval tot geval bekijken. Als de kosten loon zijn, is het nog de vraag of het gaat om loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. U kunt beide vragen aan ons voorleggen.

Meer informatie
U vindt meer informatie in de brochure ‘De transitievergoeding’. Hierin leest u bijvoorbeeld meer over de hoogte van de vergoeding en wat transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn. U kunt de brochure hier downloaden.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuw_ontslagrecht_per_1_juli_transitievergoeding

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden