Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe regels voor klein pensioen

Misschien heeft u ooit eens of zelfs meerdere malen voor korte tijd een baan gehad. Omdat het dienstverband niet lang duurde, is het pensioen dat u in die periode opbouwde maar klein. De pensioenuitvoerder mag zo’n klein pensioen nu nog afkopen, maar dat gaat veranderen. Hoe zit dat?

U heeft een klein pensioen als uw toekomstige pensioenuitkering lager is dan 474,11 euro bruto per jaar. Uw pensioenuitvoerder heeft het recht dat pensioen af te kopen, omdat de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. U krijgt dan een bedrag ineens uitgekeerd en ontvangt geen uitkeringen. Het is op dit moment niet mogelijk om de afkoop te weigeren.

Klein pensioen overdragen
Mensen die vaak in een kort dienstverband werken, kunnen door de afkoopregeling niet goed hun pensioen opbouwen. Daarom wil de overheid afkoop moeilijker maken. Een pensioenuitvoerder mag vanaf 2020 kiezen voor waardeoverdracht. De waarde van uw pensioen wordt dan overgedragen aan de pensioenuitvoerder waar u op dat moment actief pensioen opbouwt. In het pensioenregister kan de uitvoerder zien waar dat is. Voor kleine pensioenafspraken die vanaf 2018 ontstaan, geldt de regel zelfs al vanaf 2019.

Meer of minder pensioen?
Is het voor u gunstig dat uw kleine pensioen wordt overgedragen? Dat hangt ervan af. Staat uw huidige pensioenuitvoerder er slechter voor dan de oude waar het kleine pensioen is ondergebracht? Dan kan uw pensioenuitkering lager uitvallen. Of er vindt geen indexatie plaats, terwijl dat bij de oorspronkelijke uitvoerder wel gebeurd zou zijn. Maar de pensioenuitvoerder kan zonder uw toestemming tot waardeoverdracht overgaan. U kunt er geen bezwaar tegen maken. Overigens kunt u ook geluk hebben en juist bij een beter presterende pensioenuitvoerder terecht komen.

Geen nieuwe pensioenuitvoerder
Wat gebeurt er met uw kleine pensioen als u op dit moment geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld omdat u werkloos bent of zelfstandig ondernemer? In dat geval mag de oude pensioenuitvoerder nog vijf jaar achter elkaar een poging wagen en checken of u toch weer bij een andere pensioenuitvoerder bent aangesloten. Is dat na die vijf jaar nog steeds niet het geval? Dan mag uw pensioen alsnog afgekocht worden.

Een beter pensioen
Of u nu kleine pensioentjes heeft of niet, u wilt misschien wel weten hoe u ervoor staat als u stopt met werken. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen die u tot nu toe heeft opgebouwd bij uw werkgevers. Is de uitkomst mager en wilt u weten hoe u uw pensioeninkomsten kunt verbeteren? Neem dan contact op met ons kantoor voor advies.

 

Bron: http://www.cfddespits.nl/n/1693/144/d/mk1c91ff588a0c5158ec67a599cb783cf2a-87

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden