Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe wet helpt faillissement voorkomen

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Het is een belangrijke wet die bedrijven in financiële nood helpt om een faillissement te voorkomen. Wat houdt de wet in?

Als u verwacht op korte termijn niet meer aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, kunt u uw schuldeisers een onderhands akkoord aanbieden om uw schulden te herstructureren. Dat was altijd al zo. Maar er verandert iets door de WHOA.

INSTEMMEN MET AKKOORD
In de oude situatie hoefden uw schuldeisers niet in te stemmen met het akkoord. In de nieuwe regeling kunt u de rechtbank vragen om het akkoord goed te keuren. Dat wordt met een duur woord homologeren genoemd. Door de homologatie worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden. Zij moeten er dan dus mee instemmen. Overigens kan ook voor crediteuren de WHOA gunstig uitpakken. Want de kans dat zij nog iets van hun vordering ontvangen is in dat geval groter dan bij een faillissement.

HOE EN WANNEER WERKT DE WHOA?
Op welk moment kunt u gebruikmaken van de WHOA en wat zijn de voorwaarden?

  • Uw bedrijf kan nu of in de nabije toekomst de schulden niet meer betalen en dreigt daardoor insolvent te raken.
  • Het akkoord moet ertoe leiden dat uw bedrijf na herstructurering van de schulden weer financieel gezond is en dat zo een dreigend faillissement wordt afgewend. Of als uw onderneming geen overlevingskansen meer heeft, moet met het akkoord een beter resultaat behaald worden dan bij een faillissement.
  • Het akkoord moet haalbaar, doordacht en redelijk zijn. Zo mogen schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie terechtkomen.
  • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

DREIGEND FAILLISSEMENT
In de coronacrisis zijn veel levensvatbare en in de kern gezonde bedrijven in financiële problemen gekomen. De derde golf noodsteun voor bedrijven zal lang niet alle ondernemers helpen, zeker niet met de huidige, zware lockdown.
Als de schulden ook u boven het hoofd groeien en u bang bent voor een faillissement, kunt u het beste in gesprek gaan met alle partijen die bij uw financiën betrokken zijn. Dat kan uw bank zijn, uw accountant en de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.cfddespits.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden