Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Opdrachtgever of werkgever? Het vervolg op VAR en Wet DBA

Volgens het regeerakkoord moet de Wet DBA worden herzien, omdat deze niet de gewenste helderheid biedt op de vraag of de zzp’er als zelfstandige of als werknemer werkzaam is. De regeringspartijen achten het daarbij van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen om werkzaam te zijn als zelfstandige.

De nieuwe wet die in plaats van de Wet DBA treedt, moet daarom enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Zzp’ers met een laag tarief
Voor zzp’ers is altijd sprake van een dienstbetrekking, als de inhuurder en de zzp’er een laag (uur)tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten overeenkomen. Een laag tarief correspondeert met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in de voor u van toepassing zijnde cao.

Naar verwachting zal het lage tarief liggen tussen de € 15 en € 18 per uur.

Zzp’ers met een uurtarief boven het lage tarief
Voor zzp’ers met een uurtarief boven het lage tarief zal een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden ingevoerd, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgelegd. Zo verkrijgen partijen vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers omtrent de vrijwaring van loonheffingen. Opdrachtgevers verkrijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, waarin ze vragen dienen te beantwoorden over de aard van de werkzaamheden.

De regeringspartijen willen in dit verband een duidelijke toelichting op het begrip ‘gezagsverhouding’ schrijven, waarbij de ‘gezagsverhouding’ op meer materiële dan formele gronden zal worden getoetst.

Zzp’ers met een uurtarief boven de €75 per uur (hoog tarief)
Deze zzp’ers kunnen gebruik maken van een ‘opt out’ voor de loonheffingen als sprake is van een hoog tarief in combinatie met een korte duur van de overeenkomst (korter dan één jaar) of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Het handhavingsmoratorium dat is ingevoerd in het kader van de Wet DBA wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt nog maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol zal hebben en partijen zal helpen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Payrolling
Payrolling, het uitbesteden van het juridische werkgeverschap, wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Payrollers moeten qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden minimaal op gelijk niveau worden behandeld als werknemers die in dienst zijn van de organisatie.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Deloitte

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden