Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Premie verplichte aov zelfstandigen bekend

De maximale premie voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt uit op ongeveer 195 euro per maand. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte. In de internetconsultatie van de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft geopend, staan de details van de nieuwe verzekering.

MAXIMALE PREMIE
De maximale premie (voor zelfstandigen met een winst uit onderneming gelijk aan of hoger dan het maximaal verzekerd inkomen van 142,86% van het WML) komt uit op ongeveer 195 euro per maand. Heeft de zelfstandige een lagere winst? Dan wordt de te betalen premie per maand navenant minder. Aan de hand van realisatiegegevens wordt de raming elk jaar herijkt en indien nodig ook het benodigde premiepercentage, bestaande uit de lastendekkende premie en de rentehobbel-opslag, van het aankomende jaar.

UITGANGSPUNTEN BAZ
De BAZ is uitgewerkt aan de hand van 3 uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. De wet is als volgt vormgegeven:

  • De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten.
  • Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenaamde wachttijd), kunnen straks in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Zelfstandigen krijgen deze uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. Dat is anders dan bij de werknemersverzekering, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar wat iemand nog kan maar ook gekeken wordt naar wat iemand eerder verdiende.
  • De uitkering is 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.
  • Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5% van hun winst uit onderneming aan premie betalen, tot maximaal ongeveer € 195 per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. Daarmee is er een duidelijke koppeling tussen de betaalde premie en de hoogte van de uitkering. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, zich liever privaat verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. De private verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd. Daarnaast komt er overgangsrecht voor bestaande verzekeringen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden