Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Rekenregels januari 2015

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Hier vindt u het document met de rekenregels,

de bijlagen II.1 tot en met II.3 en

de bijlagen II.4 tot en met II.6.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/11/19/rekenregels-januari-2015.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden