Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Subsidie

Techniek of ICT? Laat geen subsidiekansen liggen!
Innovatie is cruciaal voor Nederland. Dankzij vernieuwende producten, software, processen en machines blijft ons land concurrerend in een mondiale markt en ontstaat er nieuwe werkgelegenheid. Vanuit deze gedachte stimuleert de overheid innovatie met populaire subsidieregelingen zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk ofwel de WBSO.
Nu horen wij u denken: “Maar dat is toch alleen voor de grote tech-bedrijven? Wat wij hier doen is allemaal niet zo spannend.” Inderdaad is het zo dat niet alle bedrijven vliegende auto’s, raketten of nano-robots ontwikkelen, maar zo hoog ligt de lat ook helemaal niet om in aanmerking te komen. Onder de 22.000 (!) bedrijven die jaarlijks WBSO aanvragen, bevinden zich immers ook veel kleine MKB-ers die applicaties voor hun klanten ontwikkelen, metaalbewerkingsbedrijven die nieuwe constructies bedenken en zelfs eenpitters die een eigen product realiseren. Voor bedrijven actief in de techniek of ICT-bedrijven is het daarom altijd raadzaam de mogelijkheden van een WBSO-aanvraag te laten onderzoeken. Wellicht kunt u een forse bijdrage ontvangen en zijn uw projecten innovatiever dan u zelf denkt. De belangrijkste voorwaarde voor de WBSO is dat de technische werkzaamheden worden uitgevoerd voor medewerkers die op de eigen (Nederlandse) loonlijst staan. Daarnaast moeten deze medewerkers een technische achtergrond en/of opleiding hebben.
NAHV Accountants werkt op subsidiegebied samen met Glasbergen Subsidieadvies dat gespecialiseerd is in subsidies voor innovatie waaronder de WBSO. Voor meer informatie bel/mail met uw contactpersoon van NAHV Accountants.

EIA, MIA en VAMIL
De meeste subsidies komen en gaan maar sommige regelingen zijn zo succesvol dat zij inmiddels een vast onderdeel zijn in het subsidiebeleid. Een voorbeeld hiervan zijn de EIA, MIA en VAMIL waarvan de eerste al sinds 1997 van kracht is. Het doel van deze fiscale regelingen is om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen. Een onderwerp dat anno 2018 steeds belangrijker wordt want hete zomers zijn natuurlijk leuk voor de strandgangers, maar klimaatverandering brengt ook enorme problemen met zich mee.

De eerste van dit rijtje is de EIA wat staat voor Energie Investerings Aftrek. De EIA heeft als doel bedrijven te stimuleren energie te besparen en duurzame energie op te wekken en/of deze toe te passen. Indien u investeert in een bedrijfsmiddel dat energie bespaart, duurzame energie opwerkt of gebruikt dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regeling. Indien uw bedrijfsmiddel voldoet aan de regelgeving dan mag u 54,5% van deze investering van uw fiscale winst af te trekken.

De MIA staat voor Milieu Investeringsaftrek en geeft een bijdrage voor investeringen in minder milieubelastende bedrijfsmiddelen. Met een goedkeuring van de MIA mag u 36% van de investeringskosten opvoeren als aftrekpost. Voor beide regelingen komt deze aftrek bovenop de normale afschrijving.

Als laatste maakt de VAMIL het mogelijk om flexibel te bepalen wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft (tot 75% van de kosten). Dit levert u liquiditeits- en/of rentevoordelen op. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moet een bedrijfsmiddel voorkomen op de Energie en Milieulijst en minimaal Є 2.500 bedragen.

Gaat u een investering doen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie of een beter milieu? Leg uw case dan voor aan onze partner Glasbergen Subsidieadvies voor een snelle en vrijblijvende beoordeling. Voor meer informatie neem gerust contact op met uw contactpersoon van NAHV Accountants.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden