Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Goedkeuring btw-teruggaaf vooruitbetalingen zonnepanelen 2022 ook bij ingebruikname in 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft in het ‘Besluit teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen‘ een goedkeuring getroffen waarmee onder voorwaarden een btw-teruggaaf wordt verleend voor vooruitbetalingen op zonnepanelen in 2022. De goedkeuring treedt met ingang van 1 januari 2023 in werking. In het Belastingplan 2023 is een voorstel opgenomen voor toepassing van het btw-nultarief per […]

Lees meer
© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden