Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

  • De  korting op de btw die u moet betalen vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling. 
  • De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. 
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens. 

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet of hoe u uw omzet voor 2020 moet schatten?
Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u dat zelf eenvoudig na kunt gaan.

Wel of niet meedoen: u maakt zelf de keuze
U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Om u een goed beeld te geven van de regeling zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt. Daarin kunt u zien wat wel of niet meedoen in de praktijk betekent voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.

Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier
Via belastingdienst.nl/kor vindt u het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wil doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden