Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Verklaring arbeidsrelatie voor 2014 aanvragen

Afhankelijk van uw arbeidsrelatie moet de opdrachtgever wel of geen loonheffingen inhouden. Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan daarbij duidelijkheid geven over uw arbeidsrelatie. Per 1 september kunt u een VAR aanvragen voor 2014.

U moet de VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Op basis van de door u ingevulde gegevens bepaalt de fiscus de arbeidsrelatie. Krijgt u van de fiscus een Verklaring winst uit onderneming (VAR-wuo) of een Verklaring inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Heeft u een Verklaring loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) of een Verklaring resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), dan geeft de verklaring geen duidelijkheid over de arbeidsrelatie en moet de opdrachtgever zelf de dienstbetrekking beoordelen. Is er volgens hem sprake van een dienstbetrekking, dan houdt hij bij het uitbetalen van het loon rekening met de loonheffingen.

Automatisch een VAR
Het aanvragen van een VAR kan zowel schriftelijk als digitaal. De ontvangen verklaring is voor één jaar geldig. Voor 2014 moet u dus een nieuwe VAR aanvragen en dat is per 1 september van dit jaar mogelijk. Dit is echter niet altijd nodig. U krijgt namelijk automatisch een verklaring van de Belastingdienst als:

  • u de afgelopen drie jaar een VAR hebt aangevraagd;
  • u telkens voor hetzelfde werk een VAR heeft aangevraagd;
  • u onder dezelfde voorwaarden het werk heeft uitgevoerd;
  • u telkens dezelfde soort VAR van de fiscus heeft gekregen;
  • de VAR’s in de tussentijd niet zijn herzien.

Bron: Fiscaal Rendement

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden