Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014

In de Invorderingswet 1990 is ondermeer geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. Zo is geregeld dat opdrachtgevers bij onderaanneming en inleners van personeel aansprakelijk zijn voor de betaling van loon- en omzetbelasting door opdrachtnemers c.q. uitleners van personeel. Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer of uitlener van personeel kan de aansprakelijkheid worden beperkt. Al enkele jaren geleden is in de Invorderingswet een bepaling opgenomen dat het stelsel van G-rekeningen vervangen gaat worden door een zogenaamd depotstelsel. De Belastingdienst houdt dan depots aan voor uitleners van personeel en onderaannemers. Volgens mededeling van de Belastingdienst gaat de omzetting van G-rekening naar depot nu met ingang van 1 juli 2014 gefaseerd gebeuren. Voor de omzetting wordt een jaar uitgetrokken. Uiterlijk op 1 juli 2015 moeten alle G-rekeningen vervangen zijn door een depot.

Depotservice vervangt G-rekeningen vanaf 1 juli 2014

06-11-2013

De startdatum voor de gefaseerde overgang naar de Depotservice is 1 juli 2014. Er zijn eerdere berichten dat de Depotservice vanaf januari 2014 de G-rekeningen zou vervangen. Deze datum is verschoven.

Hebt u een G-rekening? Dan vervangen wij uw G-rekening door een depot. De omzetting naar het depot doen wij gefaseerd van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015.

Het depot komt beschikbaar via de Depotservice op onze internetsite. Deze service start op het moment dat wij met de omzetting van de G-rekeningen beginnen. U krijgt van te voren bericht wanneer uw G-rekening wordt omgezet naar een depot.

G-rekening

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en de btw aan ons kunt betalen.

De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op uw g-rekening. U kunt dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. Als u deze niet betaalt, kunnen wij de inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op de g-rekening.

Let op!

U bepaalt samen met de inlener of u een g-rekening gebruikt. Het is aan te raden om daar van tevoren afspraken over te maken.

Bron: AccountantID

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden