Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Vooral grote bedrijven profiteren van innovatiebox

Drie jaar na invoering van de innovatiebox in 2010 zijn de kosten voor de schatkist fors hoger dan bij aanvang geraamd. Veruit het meeste geld van deze fiscale stimulans voor vernieuwing gaat naar grote ondernemingen.

Dit blijkt uit een overzicht van het gebruik van de innovatiebox in de jaren 2010-2012 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De box biedt bedrijven de mogelijkheid belasting op winst die is gemaakt met eigen innovaties, terug te brengen tot 5 procent.

In het overzicht van Wiebes worden de belastinginkomsten die in 2012 zijn misgelopen door de innovatiebox, geschat op € 852 mln.

Bij de invoering van de box in 2010 werd uitgegaan van structureel € 625 mln minder belastingopbrengsten. In Europa ligt de regeling onder vuur, omdat die te ruimhartig zou zijn.

Veruit het meeste geld dat innoverende bedrijven door verlaging van de belastinggrondslag niet aan de fiscus hoeven af te dragen, komt terecht bij ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Die waren goed voor 60 procent van de genoemde € 825 mln die de Belastingdienst in 2012 misliep.

Voor D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven is het teruglopende aandeel van de innovatiebox dat naar kleinere bedrijven vloeit, reden Wiebes te vragen de stimuleringsmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling aan te passen. In 2010 ging 42 procent van het geld naar bedrijven met minder dan 50 werknemers. Drie jaar later was dat 30 [procent.

De 60 procent die naar het grootbedrijf gaat, laat volgens Verhoeven zien dat de regeling vooral wordt gebruikt als een extra belastingkorting voor grote bedrijven. Daarom is het de vraag of de innovatiebox effectief is, aldus het Kamerlid.

Het aantal aangiften waarin gebruik is gemaakt van de innovatiebox is opgelopen van 910 in 2010 via 1419 in 2011 naar 1841 in 2012. Het cijfers over 2012 is een raming, omdat nog niet alle aangiften over 2012 binnen zijn. Volgens Wiebes blijkt uit het overzicht dat de innovatiebox een instrument is dat open staat voor en gebruikt wordt door bedrijven van alle groottes.

Bedrijven met 10 tot 50 werknemers waren in 2012 goed voor 36% van de aangiften waarin gebruik werd gemaakt van de belastingfaciliteit. Een kwart van de aangiften kwam van bedrijven met minder dan 10 werknemers en een kwart van bedrijven met 50 tot 250 werknemers. 11 procent kwam van bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/FD+Vooral+grote+bedrijven+profiteren+van+innovatie.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden