Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorstel verplichte AOV in 2024 verwacht

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers.

Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord is in het voorjaar van 2024 klaar, verwacht de regering. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, wordt de wet ingevoerd.

Hoofdlijnen van verplichte AOV

Hoe de verplichte AOV er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken werkt op dit moment de wet uit op basis van een adviesrapport van de Stichting van de Arbeid
Naar verwachting zijn dit de hoofdlijnen:

  • Betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming, dan bent u verplicht een AOV te hebben. De verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten. 
  • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8 procent van het laatst verdiende inkomen. Is uw laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaalt u over het bedrag dat u meer winst had geen premie.
  • De uitkering is 70 procent van uw laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Als u arbeidsongeschikt raakt, moet u het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvangt u de uitkering.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Voorbereid op verlies van inkomsten
De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt zijn niet bekend. In de tussentijd kan u wel iets overkomen waardoor u niet kunt werken. Bedenk daarom hoe u uw financiën regelt, wanneer u arbeidsongeschikt raakt.

AOV voor ondernemers

Met een AOV verzekeren ondernemers zich tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is nu niet verplicht. Veel zelfstandigen hebben geen AOV. Ze hebben meestal andere oplossingen om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Meer werkenden beschermd

Met een verplichte verzekering voor zelfstandigen zijn straks ook die ondernemers beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een verplichte verzekering verlaagt volgens het kabinet de kosten en risico’s voor de samenleving.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden