Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wat moet u weten van de vrijwilligersregeling 2024?

De vrijwilligersregeling is een uitzondering binnen de loonbelasting, waardoor u niet hoeft te toetsen of er sprake is van een echte of een fictieve dienstbetrekking. Een van de voorwaarden is dat de vrijwilliger een niet-marktconforme beloning ontvangt, die binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling blijft. Dat is het geval als iemand in 2024 vergoedingen of verstrekkingen krijgt tot maximaal € 210 per maand en maximaal € 2.100 per kalenderjaar. Van belang daarbij is dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

De Belastingdienst neemt aan dat een uurvergoeding van maximaal € 5,00 (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar) een niet-marktconforme beloning is. Juist om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, verhoogt het kabinet per 2024 de urennorm voor personen jonger dan 21 jaar tot € 3,25 per uur.

COMMENTAAR
De genoemde uurvergoedingen gelden ook als een vrijwilliger niet per uur maar per activiteit wordt betaald, en de vergoeding wordt omgerekend naar een vergoeding per uur. Een urenadministratie bijhouden is niet verplicht.

De hiervoor genoemde uurvergoedingen van € 5,00 en € 3,25 zijn bedragen waarbij de Belastingdienst aanneemt dat de vergoeding niet-markconform is. Als de werkgever een hogere uurvergoeding geeft en daarbij aannemelijk maakt dat die niet-markconform is, kan er toch sprake zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden