Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Zo maakt u een RI&E

Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Toch ontbreekt die in veel mkb-bedrijven nog. Dat is jammer, want een RI&E is noodzakelijk voor een goed verzuimbeleid. Maar hoe stelt u zo’n RI&E op?

Wanneer is een RI&E verplicht voor ondernemers? Niet als u zzp’er bent, wel als u personeel in dienst heeft. Bedenk dat ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en inhuurkrachten als werknemers beschouwd worden. Als in uw bedrijf niet meer dan 25 mensen werken, kunt u misschien gebruikmaken van een erkend branche RI&E-instrument. Heeft u maximaal 40 uur personeel in dienst dan is een RI&E niet nodig, maar volstaat een verkorte vorm van een RI&E in de vorm van een Checklist Gezondheidsrisico’s.

INVENTARISEREN
Uw preventiemedewerker – die uw bedrijf ook moet hebben – kan in een aantal stappen een RI&E opstellen. De eerste stap is om alle gezondheidsrisico’s in uw bedrijf zorgvuldig in kaart te brengen. Fysieke risico’s zoals tillen, lang staan, beeldschermwerk, werken in ongemakkelijke houdingen enzovoort, maar ook psychosociale oorzaken zoals werkdruk, stress, agressie en intimidatie op de werkvloer en onregelmatige werktijden. En uiteraard kijkt u naar de veiligheid. Lopen uw medewerkers het risico om te vallen, zijn ze blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, werken ze in de hitte, de kou of in lawaai?

EVALUATIE EN PLAN VAN AANPAK
Het ene gezondheidsrisico is groter dan het andere. Stap twee is daarom de evaluatie van de risico’s. Hoe groot is de kans dat die zich voordoen? Welke werknemers lopen welke risico’s? Wat zijn de gevolgen voor de werknemers als zij ziek worden? En voor uw bedrijf? Welke risico’s willen uw medewerkers zelf aangepakt zien? Heeft u de risico’s eenmaal geïnventariseerd en geëvalueerd, dan moet u ook iets doen met de bevindingen. De volgende stap is daarom het Plan van Aanpak. Welke maatregelen neemt u om de risico’s te voorkomen? Of – als ze zich toch voordoen – om de gevolgen te beperken? Laat het niet bij goede voornemens maar maak concreet wie wat gaat doen, welk budget u daarvoor heeft, wat de uitkomsten moeten zijn en hoe u die uitkomsten meet.

TOETSING EN UITVOERING
Voordat u het Plan van Aanpak gaat uitvoeren, moet u uw RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Dat hoeft niet als u gebruikgemaakt heeft van een erkend branche RI&E-instrument of als u voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst heeft. Bij de toetsing wordt gecheckt of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook krijgt u advies over verbeteringen in het Plan van Aanpak. Uw preventiemedewerker kan het voortouw nemen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak. Neem bovendien jaarlijks het plan onder de loep om na te gaan of de uitvoering goed verloopt.

De RI&E is een belangrijk onderdeel van uw verzuimbeleid. Maar ook een goede verzuim- en WGA-verzekering horen daarbij. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij werken samen met partijen die u hierin uitstekend kunnen bijstaan.

Bron: https://www.cfddespits.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden