Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

2e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

U kunt de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In de 2e uitgave zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd en zijn enkele bestaande onderwerpen aangepast.

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave
In de 2e uitgave zijn 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18).

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 1 is de informatie over de premiekorting jongere werknemer verplaatst.
 • Bij 1.1 is bij alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 was bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit hebben we aangepast.
 • Bij 1.1 is de 4e voorwaarde voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aangepast.
 • Bij 1.1 is bij de 4e voorwaarde voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden de formulering bij d aangepast en informatie over het doelgroepregister voor de banenafspraak toegevoegd.
 • Bij 1.1 is bij de voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer een definitie van herplaatsen toegevoegd en de 3e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 is de 1e ‘let op’ (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste ‘let op’ (over overname van een onderneming) aangepast.
 • Bij 1.3 is de informatie in de 1e alinea en onder de kop ‘Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?’ aangepast en aangevuld.
 • Bij 1.3 is de 1e alinea onder de kop ‘Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?’ aangepast.
 • Bij 1.3 is onder de kop ‘Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
 • Bij 1.4 is duidelijker uitgelegd hoelang u nog recht hebt op een loonkostenvoordeel.
 • Bij 1.4 is de 1e en 2e voorwaarde om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel aangepast.
 • Bij 2.1 is duidelijker opgeschreven wat het gemiddelde uurloon is en wat het jaarloon is. Er is ook toegevoegd welke uitkeringen niet tot het jaarloon voor het jeugd-LIV horen.
 • Bij 2.1 is onder de kop ‘Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?’ een zin toegevoegd.
 • Bij 2.2 is in de 1e zin onder de tabel jaartallen toegevoegd.
 • Bij 2.3 is onder de kop ‘Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
 • Bij punt 6 is 1 verandering toegevoegd (6.4) en 3 aandachtspunten (6.5).

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: Belastingdienst

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden