Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Privacy Statement

NAHV Accountants hecht grote waarde aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat NAHV Accountants uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Registratie van persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

Registratie van overige gegevens

Het is mogelijk dat NAHV Accountants of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies of web beacons, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Dit vindt uitsluitend plaats om te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren. Het is mogelijk dat NAHV Accountants cookies of web beacons gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.
Onze cookies noch onze web beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen.

Gebruik van gegevens

NAHV Accountants verwerkt deze gegevens:

  • Om deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website
  • Om u nadere informatie betreffende de dienstverlening door NAHV Accountants toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van NAHV Accountants, al dan niet via deze website, te optimaliseren
  • Om u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van NAHV Accountants toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail

NAHV Accountants verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

De persoonlijke gegevens worden door NAHV Accountants in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en / of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Externe links
NAHV Accountants heeft links opgenomen naar websites van derden. NAHV Accountants is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. NAHV Accountants raadt u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Wijziging
NAHV Accountants behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden