Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ondersteuning bij (bijzondere) jaarverslaggeving voor kinderopvangorganisaties

Het is mogelijk dat de Kinderopvangtoeslag van ouders rechtstreeks wordt uitbetaald door de belastingdienst/toeslagen naar een rekening van de kinderopvangorganisatie. Het nadeel hiervan is dat de kinderopvangorganisatie ook hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor die toeslagen. Concreet houdt dit in dat de Belastingdienst bij te veel of ten onrechte uitbetaalde kinderopvangtoeslag naar de kinderopvangorganisatie zal gaan om dit terug te vorderen.

De kinderopvangbranche heeft bezwaren geuit tegen deze hoofdelijke aansprakelijkheid en in overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang is gezocht naar een alternatief. Dit is gevonden in het zogenoemde partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). Het partnerschap houdt in dat de belastingdienst/toeslagen op basis van wederzijds vertrouwen met bekende en vertrouwde kinderopvangorganisaties een convenant aangaat dat afspraken bevat over frequente aanlevering van gegevens aan de belastingdienst over o.a. het gebruik van ouders. De voorwaarde van aansprakelijkheid blijft hierbij beperkt tot aansprakelijkheid van de kinderopvangorganisatie in het geval er sprake is van verwijtbaar handelen.

Een van de voorwaarden voor het aangaan van een partnerschap is een verklaring van een onafhankelijke accountant die inhoudt dat de desbetreffende kinderopvangorganisatie voldoet of zal voldoen aan de eisen die horen bij het partnerschap.
Hiervoor is een protocol opgesteld: het ‘Accountantsprotocol uitzonderingsregeling kinderopvangtoeslag`. Dit protocol dient de accountant te gebruiken voor de bestuursverklaring POBR1 en het Assurance-rapport.
De bestuursverklaring POBR1 en het assurance-rapport dienen u in te dienen bij de belastingdienst/toeslagen.

Wat gebeurt als uw organisatie negatief wordt beoordeeld?
Ontvangt de Belastingdienst/toeslagen over uw organisatie een afkeurende accountantsverklaring of afkeurende bevindingen? Dan wordt het convenant niet meteen opgezegd. De Belastingdienst/toeslagen zal zelf nader onderzoek doen en ook contact met u opnemen. Pas daarna besluiten de Belastingdienst/toeslagen welke maatregelen zij nemen. Een van de opties is dat de Belastingdienst/toeslagen besluit het convenant op te zeggen (conform artikel 10 van het convenant).

Hoe kan NAHV Accountants u hiermee helpen?
NAHV Accountants heeft een ruime ervaring met het Accountantsprotocol voor kinderopvangorganisaties. Onze expertise blijft niet alleen beperkt tot bij het opstellen wij een Assurance-rapport. Wij begeleiden de kinderopvangorganisaties ook met het opstellen van een bestuursverklaring. Daarnaast helpen wij de processen binnen de kinderopvangorganisaties te verbeteren zodat eenvoudiger kan worden voldaan aan de eisen die de belastingdienst/toeslagen stelt.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden