Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Due diligence onderzoek

De overname van een bedrijf is een zeer grote beslissing. Om deze beslissing gedegen te kunnen maken, is het zaak om vast te stellen dat de door de koper gepresenteerde informatie juist is. Bovendien dienen de eventuele risico’s en kansen van de onderneming te worden onderzocht. Met dit onderzoek kunnen beslissingen binnen een acquisitieproces goed worden onderbouwd en risico’s tijdig worden onderkend.

De doelstelling van een due dilligence onderzoek is altijd dat verrassingen achteraf worden voorkomen en de risico’s tot een voor de koper acceptabel niveau worden teruggebracht. Een due diligence onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd als er sprake is van een:

  • wijziging in zeggenschap / eigendom van een rechtspersoon / onderneming
  • financiële transactie van betekenis
  • beursintroducties
  • fusies & overnames
  • joint ventures

Als koper krijgt u inzicht in de kansen, de risico’s en problemen die aan de koop verbonden zijn. Zodat u vervolgens een weloverwogen beslissing kunt nemen over het wel of niet laten doorgaan van de transactie. Het due diligence-rapport wordt gebruikt tijdens de contractonderhandelingen. Met uitgebreide achtergrondinformatie, kunt u uw bod optimaliseren of komen tot een reële uiterste prijs.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden