Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Accountantsrapport betreffende inlenen personeel (inleenverklaring)

De laatste jaren stijgt de vraag naar flexibele arbeidskrachten. Veel ondernemers huren daarom zzp’ers in.
Bij het inlenen van personeel loopt u fiscale en juridische risico’s als de zzp’er niet de vereiste regels naleeft. Wat als de zzp’er bijvoorbeeld niet voldoet aan de de Wet op de loonbelasting en de Wet op de omzetbelasting? En hoe toetst u dat?

Wat zijn de sancties wanneer de zzp’er hieraan niet of niet tijdig voldoet?
Als de zzp’er niet of niet tijdig voldoet aan één of meer gestelde eisen en verplichtingen, kunt u als opdrachtgever mede aansprakelijk zijn voor de niet of niet tijdige afgedragen loonbelasting of omzetbelasting.

Hoe kan NAHV Accountants u hiermee helpen?
Hiervoor kunt u als opdrachtgever aan de zzp’er waarmee u samenwerkt de bevestiging vragen dat ze aan hun wettelijke verplichting voor loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting hebben voldaan. Dit heet een inleenverklaring.
Met deze periodieke inleenverklaring hebben wij een ruime ervaring. Wij begeleiden u en de zzp’er graag bij de inleenverklaring en het bijbehorende proces.
Een inleenverklaring geeft immer zowel de opdrachtgever als de zzp’er de zekerheid van een goede onderlinge verhouding.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden