Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Controleren jaarrekening

Sommige bestuurders en ondernemers wensen (omdat dit bijvoorbeeld wordt gevraagd door de aandeelhouders of de bank of omdat dit wettelijk vereist is) een uitspraak van ons omtrent de getrouwheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. In een dergelijke situatie krijgen wij een controleopdracht. Daarbij worden alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om met een redelijke mate van zekerheid een uitspraak te doen over de vraag of de betreffende verantwoording voldoet aan de gestelde eisen. Het uiteindelijke oordeel hangt sterk af van de controlemogelijkheden binnen een bedrijf en van de bevindingen van de accountant.

NAHV Accountants kan u in dit proces begeleiden, voor zover het geen wettelijke controles betreft. Voor het uitvoeren van wettelijke controle is een Wta-vergunning vereist. NAHV Accountants heeft geen Wta-vergunning sinds 30 december 2015. Voor wettelijke controles werkt NAHV Accountants samen met partijen die wel over een Wta-vergunning beschikken.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden