Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Beoordelen jaarrekening

Bestuurders en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen vaak prijs op een verklaring over de betrouwbaarheid van financiële gegevens. Aandeelhouders of kredietverschaffers hebben zo’n verklaring nodig voor hun eigen oordeelsvorming. Voor een beoordelingsopdracht doen wij over het algemeen een beperkt onderzoek dat veelal bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van cijferbeoordelingen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden