Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Klachten procedure

Voor NAHV Accountants zijn tevreden relaties zeer waardevol. Daarom wordt continu gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar natuurlijk kunnen altijd misverstanden ontstaan. Het kan echter voorkomen dat u, ondanks onze inspanningen, toch ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook. In dat geval dan nodigen wij u graag uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. NAHV Accountants neemt uw opmerkingen zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Informele klachtenprocedure

Over het algemeen worden klachten het meest effectief opgelost door samen te spreken over de misverstanden. Derhalve nodigen wij u graag uit, alvorens een formele klacht in te dienen, eerst persoonlijk contact met ons op te nemen. Mocht dit niet kunnen of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook gebruik maken van de hieronder beschreven formele klachten procedure.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

NAHV Accountants kent een klachtenregeling. Deze houdt in dat wij uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met u kijken naar een passende oplossing. Hieronder lichten wij toe wat deze klachtenregeling inhoudt.

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (een van) onze medewerkers kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor. Ook als u vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor.

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de heer E.R. van Dijk, Accountant-Administratieconsulent. Vermeldt u daarbij:

  • uw naam en adres;
  • de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • de dagtekening en uw handtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de reden waarom u de klacht indient.

Uw klacht wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen.

Als u een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden