Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening is het cruciale document waarmee inzicht wordt gegevens in de financiële prestaties van de onderneming. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan de andere aandeelhouders(s), financiers en de belastingdienst. Alle partijen verwachten optimale helderheid en betrouwbare cijfers.

NAHV Accountants zorgt dat uw jaarrekening, die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop, helderheid verschaft omtrent de financiële prestaties van uw onderneming en dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbare financiële verantwoording, hetgeen voor u een prima uitgangspunt vormt bij het nemen van strategische beslissingen zoals investeringen, uitbreidingsplannen en aangaan van financieringen.

Naar aanleiding van het samenstellen van een jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring afgegeven. In deze verklaring brengen wij  tot uitdrukking dat, op basis van aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende eisen, het een jaarrekening is die voldoet aan de (wettelijke) voorschriften.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden